CIPP/E+CIPM Tietosuojaosaajan sertifikaatit -webinaari

25.8.2021 09:00

Koulutus järjestetään verkossa

Sertifioidu tietosuojan asiantuntijana! - Certify your privacy knowledge!

Tietosuojaosaajan sertifikaatit (CIPP/E + CIPM) voit hankkia nyt Editalta tehokkaina ja vuorovaikutteisina webinaarisarjoina.

Valmennuskokonaisuus tarjoaa monipuoliset tiedot tietosuojalainsäädännöstä, henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä rooleista ja vastuista, hyvistä tietosuojakäytänteistä, tietosuojan johtamisesta, valvovien viranomaisten toiminnasta ja sanktioista.

Monipuolinen ja osallistava valmennuskokonaisuus valmentaa kansainvälisen tietosuojayhteisön IAPP:n CIPP/E- ja CIPM-sertifiointikokeisiin.

Kouluttajina toimivat Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmän vetäjä, Senior Counsel Tobias Bräutigam sekä Associate Riku Rauhanen Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:stä. 

International Association of Privacy Professionals (IAPP) on maailman suurin tietosuoja-ammattilaisten järjestö, jonka tehtävänä on kehittää tietosuoja-asiantuntemusta maailmanlaajuisesti. IAPP:n tietosuojasertifioinnit täyttävät kansainvälisesti tunnustetun ISO 17024: 2012 vaatimusstandardin.

CIPP/E-sertifikaatti (Certified Information Privacy Professional, Europe) edellyttää tietosuoja-asiantuntijalta tietosuojasääntelyn ja sen soveltamiskäytäntöjen monipuolista osaamista.

CIPP/E-valmennuskokonaisuus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millainen on eurooppalaisen tietosuojasääntelyn kokonaisuus?
 • Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn periaatteet yleisesti ja esimerkiksi arkaluontoisten tietojen osalta erityisesti?
 • Mitkä ovat henkilön itsensä oikeudet omien tietojensa suhteen?
 • Mitkä ovat henkilötietojen käsittelijän ja rekisterinpitäjän roolit ja vastuut - mitä haasteita roolijakoon liittyy?
 • Mitä on syytä huomioida kansainvälisen tietojensiirron osalta?
 • Miten valvovat viranomaiset toimivat, ja millaiset ovat sanktiot tietosuojarikkomuksista?


CIPM-sertifikaatti (Certified Information Privacy Manager) vaatii laaja-alaista ymmärrystä organisaatiolähtöisen tietosuojaohjelman rakentamisesta, ylläpitämisestä ja johtamisesta.

CIPM-valmennuskokonaisuus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka rakentaa organisaation tarpeista lähtevä tietosuojaohjelma, joka huomioi tiedon koko elinkaaren ja tiedon käsittelyn eri vaiheet?
 • Miten tietosuojaohjelmaa johdetaan hyvin?
 • Miten tietosuojasta huolehtiminen tulisi vastuuttaa organisaatiossa?
 • Miten kouluttaa henkilökuntaa tietosuoja-asioissa onnistuneesti - työntekijöiden vastuualueet huomioiden?
 • Miten arvioida tietosuojaan liittyvät riskit?
 • Miten toimia tietosuojaloukkauksissa?


Valmennuksen toteutustapa:

Sekä CIPP/E- että CIPM-valmennus toteutetaan neljän vuorovaikutteisen webinaarikoulutuksen kokonaisuutena. Kummankin koulutuskokonaisuuden rakenne tukee laajan tietokokonaisuuden omaksumista, vuorovaikutuksessa oppimista ja kokeessa menestymistä.


Yksittäisen valmennuksen rakenne:

 • Webinaari 1: Vuorovaikutteiset luennot (3,5 tuntia)
 • Webinaari 2: CIPM: Vuorovaikutteiset luennot, CIPP/E: Vuorovaikutteiset luennot, lopussa case studyn kuvaus (3,5 tuntia)
 • Webinaari 3: CIPM: Vuorovaikutteiset luennot, CIPP/E: Pienryhmävalmennukset, case studyn käsittely (1,5 tunti/pienryhmä)
 • Webinaari 4: Kertaus ja preppaus sertifiointikokeeseen (3 tuntia)


Koulutuksen luennot, materiaalit ja sertifiointikoe ovat englanniksi. Vapaamuotoiset keskustelut koulutuksen aikana käydään suomeksi (osallistujien ennakkoon esittämästä toiveesta myös vapaamuotoinen keskustelu voidaan joissain pienryhmissä käydä englanniksi).


Kenelle?

Koulutus sopii mm.

 • tietosuojavastaaville
 • lakimiehille, asianajajille
 • ICT-ammattilaisille
 • compliance-asiantuntijoille
 • HR-asiantuntijoille
 • muille, jotka haluavat syventää tietosuoja-asiantuntemustaan ja sertifioida tietosuojaosaamisensa.

 

Sertifiointikokeet:

Koulutuksen hintaan kuuluvat sertifiointikokeet voit suorittaa vuoden sisällä koulutukseen osallistumisesta - itsellesi sopivana ajankohtana. Koetilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea, ja nyt sertifiointikokeen voi suorittaa myös etänä. Testikeskuksen toimistomaksu (65€) ei sisälly kokeen hintaan.

Halutessasi voit osallistua vain toisen sertifikaatin valmennusohjelmaan:
CIPP/E-koulutusohjelma (neljän webinaarin sarja)
CIPM-koulutusohjelma (neljän webinaarin sarja)

 

Kuusi syytä osallistua valmennukseen:


1. Koulutuksen käytyäsi tunnet tietosuojalainsäädäntöä ja ja sen soveltamiskäytäntöä monipuolisesti
2. Opit rakentamaan tietosuojaohjelman sekä organisoimaan ja johtamaan oman organisaatiosi tietosuojatoimintaa
3. Voit poimia kokeneen asiantuntijan näkemyksiä, vinkkejä ja suosituksia haastavien tilanteiden ratkaisemiseen
4. Saat käytännönläheistä preppausta sertifiointikokeeseen
5. Voit vaihtaa ajatuksia muiden tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa kanssa
6. Liityt suureen, kansainväliseen tietosuoja-ammattilaisten verkostoon.


Koulutuksen hintaan sisältyvät:

 • Vuorovaikutteiset webinaarivalmennukset asiantuntijaluentoineen, pienryhmäkeskusteluineen ja harjoituksineen. Sekä CIPP/E- ja CIPM-valmennuskokonaisuus koostuu neljästä webinaaritapaamisesta.
 • Materiaalit sähköisessä muodossa.
 • Sertifiointikoe, jonka ajankohdan ja paikan voit valita.
 • IAPP:n jäsenyys vuodeksi ja pääsy IAPP:n ylläpitämiin kattaviin tietosuoja-aineistoihin, tapahtumiin ja yli 30000 tietosuoja-ammattilaisen verkostoitumisalustaan


Koulutuksen luennot pidetään englanniksi ja vapaamuotoiset keskustelut koulutuksen aikana suomeksi. Englanninkieliset luennot auttavat sisäistämään hyvin englanninkielisen terminologian, jonka osaaminen on sertifiointikokeessa tärkeää.

 

Alennukset & Edut

 • Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX20
 • Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN20
 • Lakimiesliiton jäsen: -20% koodilla LAKIMIESLIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

25.8.2021 09:00

Päättyy:  

24.9.2021 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Edita Lakitieto

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Osallistujien palautetta edellisiltä toteutuskerroilta:

“Tobias oli erinomainen luennoitsija, osasi tuoda asiat esiin ei-juristille myös.”

 

Kouluttajat

tobias-brautigam.jpg (54 KB)

Tobias Bräutigam, Senior Counsel, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy

Tobias Bräutigam on yksi Euroopan johtavista tietosuoja-asiantuntijoista, ja hän vetää Bird & Birdin Helsingin toimiston Tietosuoja ja yksityisyyden suoja –ryhmää. Tobias on avustanut asiakkaitaan laajoissa GDPR-projekteissa, jotka ovat sisältäneet muun muassa globaalien tiedonhallintastrategioiden käyttöönottoa sekä paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisten compliance-ohjelmien kehittämistä.

Ennen siirtymistään Bird & Birdille vuonna 2016 hän toimi senior legal counselina Microsoftin ja Nokian palveluksessa vastaten yritysten tietosuojasta globaalisti. Tobias on toiminut IAPP:ssä lukuisten eri toimielinten jäsenenä (mm. European Advisory Board), ja on tällä hetkellä IAPP:n juristeista koostuvan asiantuntijalautakunnan jäsen (Privacy Bar Section Advisory Board). Syksyllä 2020 Tobias nimitettiin tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijalautakunnan varajäseneksi. Hän toimii informaatio-oikeuden dosenttina kahdessa eri yliopistossa ja kirjoittaa säännöllisesti alan tieteellisiin julkaisuihin.

riku-rauhanen.jpg (125 KB)

Riku Rauhanen, Associate, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy