Epäkohtien ilmoittaminen ja käsittely sosiaali- ja terveysalalla -koulutus

11.10.2023 09:00

Koulutus järjestetään verkossa

Millaisista asioista epäkohtailmoitus tulee tehdä? Miten epäkohtailmoitukset käsitellään organisaatiossa asianmukaisesti? Miten ilmoitusvelvollisuudesta tulisi tiedottaa henkilökunnalle ja asiakkaille? Miten uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki tulee tarkentamaan velvoitteita?

Laki velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ja palveluntuottajat ilmoittamaan työssään havaitsemastaan epäkohdasta ja sen uhasta tilanteissa, joissa asiakas- tai potilasturvallisuus on olennaisesti vaarantunut. Työnantajan ja esihenkilöiden vastuulla on huolehtia, että ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan, epäkohtailmoituksia käsitellään asianmukaisesti ja että epäkohtiin puututaan. Asiakas- ja potilasturvallisuuden vuoksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tuntee lainsäädännön vaatimukset ja osaa soveltaa niitä arjessa oikein. 

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki tulee voimaan 1.1.2024, ja se vahvistaa palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan omaa vastuuta palvelujen laadusta, turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta.Tässä koulutuksessa käydään läpi sosiaali- ja terveysalan epäkohtailmoitusten oikeita menettelyjä ja kiperiä kysymyksiä uuden lain vaatimukset huomioon ottaen.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisista asioista epäkohtailmoitus tulee tehdä?
 • Milloin asiakkaan oikeus laadukkaaseen hoitoon ja huolenpitoon ei täyty?
 • Mitkä asiat eivät kuulu epäkohtailmoittamisen piiriin?
 • Miten nimettömäni tehtyihin epäkohtailmoituksiin tulisi suhtautua?
 • Mitä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata?
 • Miten epäkohtailmoituksen käsitellään organisaatiossa asianmukaisesti?
 • Miten epäkohtailmoituksien käsittelystä tulisi viestiä ilmoituksen tekijälle?
 • Mitä tarkoittaa vastatoimien kielto ilmoituksen tekijää kohtaan?
 • Miten epäkohtien esille nostamisen kulttuuria voidaan edistää?
 • Miten ilmoitusvelvollisuudesta tulisi tiedottaa henkilökunnalle ja asiakkaille?
 • Miten uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki tulee tarkentamaan velvoitteita?
 • Millainen on sotealan epäkohtailmoitusten suhde ilmoittajansuojalainsäädäntöön (whistleblowing)?

Kenelle?

 • terveydenhuollon työntekijöille ja esihenkilöille
 • sosiaalialan työntekijöille ja esihenkilöille
 • hoiva-alan työntekijöille ja esihenkilöille
 • yksikön johtajille- ja päälliköille
 • sosiaali- ja terveysalan hallinnossa työskenteleville
 • sosiaali- ja terveysalan juristeille
 • potilasasiamiehet, sosiaaliasiamiehet
 • työturvallisuusorganisaatiot, työturvallisuusvaltuutetut/työsuojeluvaltuutetut

Koulutuksen osallistuja saa:

 • Asiantuntevan ja käytännönläheisen kolmen tunnin webinaarikoulutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohtien ilmoittamisesta ja käsittelystä.
 • Mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajille ennakkoon sekä koulutuksen aikana webinaarin chatissa (Lähetä ennakkokysymyksesi: asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi).
 • Koulutuksen webinaaritallenteen puolen vuoden ajaksi käyttöönsä.
 • Edilex-verkkopalvelun käyttöoikeuden määräajaksi (alkaen ilmoittautumisesta ja päättyen neljä viikkoa koulutuksen jälkeen). Kun haluat ottaa palvelun käyttöösi, toimi näin.

 

Katso ohjelmaAlennukset & Edut

 • Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
 • Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
 • Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
 • Juristiliiton jäsen: -20% koodilla JURISTILIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Varmista paikkasi koulutuksessa ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

Ryhmäetuhinnan saa, kun samasta organisaatiosta ilmoitetaan monta osallistujaa samalla kertaa.

Haluaisitko tilata omalle organisaatiollesi räätälöidyn koulutuksen? Tutustu tilauskoulutuksiimme.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

11.10.2023 09:00

Päättyy:  

11.10.2023 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Asiakaspalvelu, lakikoulutukset

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kouluttaja

kaija-credita.jpg (10 KB)

Kaija Kess, OTM, varatuomari

Kaija Kess on kokenut ja pidetty kouluttaja, joka pitkän asianajajauran jälkeen on keskittynyt ennaltaehkäisemään juridisia ongelmia kouluttamalla, konsultoimalla ja kirjoittamalla. Kess kouluttaa erityisen paljon sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehiä ja henkilöstöä. Hän käyttää koulutuksissaan paljon aitoja esimerkkejä, mitkä avaavat mieleenjäävällä tavalla vaikeitakin juridisia kokonaisuuksia.