HR & tietosuoja -webinaarisarja

25.1.2022 09:00

Koulutus järjestetään verkossa

Mitä erityispiirteitä etä- ja lähityötä yhdistelevään hybridimalliin liittyy? Mitkä ovat työnantajan vastuut työtilojen järjestelyistä, tietoturvasta ja tietosuojan huomioimisesta? Mitä tulisi huomioida työsuojelun osalta etätyössä? 

Kuka vastaa, jos tapahtuu tietovuoto?Mitä tietoja henkilöstöstä saa kerätä ja kauanko tietoja saa säilyttää? Mitä tulee huomioida terveystietojen käsittelyyn liittyen? Miten koronavirustilanne edelleen vaikuttaa tähän kaikkeen? Miten tietosuoja toteutuu ns. whistleblowing-järjestelmissä?  

HR & tietosuoja -webinaarisarja syventyy tietoturvaan ja tietosuojaan henkilöstön henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta ja pureutuu käytännönläheisesti erilaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin muun muassa etätyön tietoturvariskeihin liittyen. Sisältöä peilataan koronaviruksen aiheuttamaan erikoistilanteeseen ja käsitellään myös lähi- ja etätyötä yhdistävän hybridimallin erityispiirteitä. Lisäksi pureudutaan työntekijän suojeluun etätyössä. 

Tietosuojaan ja yksityisyyden turvaan perehtyneen juristin ja työoikeuteen erikoistuneen asianajajan johdolla käydään monipuolisesti läpi, mitä henkilöstöhallinnossa tulee tietää voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksista. Kouluttajat käsittelevät työsuhteen elinkaaren mukaisesti henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä ja hävittämistä. 

Osallistujat voivat lähettää Editan kautta kouluttajille kysymyksiä ennakkoon. Webinaarin aikana osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä webinaarin chatissa.

Webinaarisarja koostuu seuraavista osista:

Voit ilmoittautua edullisesti koko webinaarisarjaan tai valita sinua kiinnostavan yksittäisen webinaarin. Webinaarisarjan osat täydentävät toisiaan ja molempiin osiin osallistumalla saat monipuolista ymmärrystä henkilöstöhallinnon tietosuojasta sekä etätyön tietoturva- ja tietosuojakysymyksistä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Webinaarisarja on tarkoitettu erityisesti kaikille henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja esimiehille. Se sopii myös työnantaja- ja työntekijäjärjestön asiantuntijoille ja juristeille, henkilöstö- ja työoikeusjuristeille sekä muille työelämän tietosuojan ja työlainsäädännön parissa työskenteleville.

Voit saada tähän webinaarisarjaan osallistumalla 4 IAPPin CPE-krediittiä!

Edita on tietosuojayhteisö IAPPin virallinen yhteistyökumppani ja järjestää IAPPin CIPP/E- ja CIPM-sertifikaattivalmennuksia. 

Arvostettujen tietosuojasertifikaattien ylläpito vaatii säännöllistä tietojen päivittämistä. IAPP edellyttää 20 ylläpitokoulutuspisteen (CPE (Continuous Privacy Education) credits) hankkimista jokaisen sertifikaatin hankkimista seuraavan 2-vuotiskauden aikana, jotta sertifikaatti pysyy voimassa.

Kouluttautumispisteitä voi hankkia osallistumalla muun muassa IAPPin ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin, tietosuojaa käsitteleviin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Yksi kahden tunnin mittainen webinaari tarjoaa 2 CPE-pistettä. Sertifikaatin haltijoiden tulee itse kirjata kouluttautumistietonsa IAPP.orgin järjestelmään.

iapp_training-partner-seal_rgb.jpg (164 KB)

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

25.1.2022 09:00

Päättyy:  

17.2.2022 11:00

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Edita Lakikoulutukset

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Sarjan tallenteet ovat osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen. Ilmoittautuessasi sarjan jo alettua saat käyttöösi jo pidettyjen osien tallenteet.

Osallistujien palautetta:

Tietoturva, tietosuoja ja muut etätyön erityiskysymykset:

  • ‘’Sopivan tiivis asiakokonaisuus’’ 
  • ‘’Selkeäsanaiset puhujat, osasivat myös heittäytyä kysymyksiin’’

Henkilöstöhallinnon tietosuoja:

  • ‘’Asiat esitetty selkeästi ja esitysmateriaali tuki hyvin esitystä’’ 
  • Selkeät ja asiantuntevat kouluttajat. Hyvä materiaali, joka tuli tutustuttavaksi etukäteen, kysymyksiä sai esittää ja niihin sai vastaukset koulutuksen aikana.’’
  • ‘’Hyvä, käytännönläheinen koulutus. Kerrankin sellainen kokonaisuus, mistä jäi aidosti jotain käteenkin. Kiitos!”


Kouluttajat

Leena Alapuranen, OTL, CIPP/E, Senior legal counsel

Leena Alapuranen on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt juristi. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.

maria-penttila.jpg (56 KB)

Maria Penttilä, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Roihu Oy

Maria Penttilä on erityisesti työoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakas. Marialla on noin 15 vuoden laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Maria konsultoi päivittäin työnantajia heidän arkisissa työoikeuden haasteissa ja hoitaa myös säännöllisesti erilaisia työ- ja virkasuhteeseen liittyviä riita- ja rikosasioita.