Maankäytön ja rakentamisen ilmastovaikutukset

23.11.2021 12:30

Koulutus järjestetään verkossa

Ilmastotavoitteet pyritään huomioimaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa eli tulevassa kaavoitus- ja rakentamislaissa aiempaa paremmin. Miten lakia muutetaan ilmastotavoitteiden näkökulmasta? Miten ilmastokysymykset otetaan huomioon kaavoituksessa? Millä tavoin säännellään vähähiilistä rakentamista ja kehitetään vähähiilisyyden arviointimenetelmiä? Miten dataa ja teknologiaa voidaan hyödyntää ilmastotavoitteisiin tähtäämisen tukena?

Webinaarissa ajankohtaisiin kysymyksiin vastaa monipuolinen joukko maankäytön ja rakentamisen sääntelyn, strategisen kaavoituksen sekä ilmastotavoitteita tukevien ratkaisujen asiantuntijoita. 

Webinaarin asiantuntijat: 

 • Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto (webinaarin puheenjohtaja)
 • Alpo Tani, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunki
 • Mikko Koskela, hallitussihteeri, ympäristöministeriö
 • Ilpo Tammi, toimitusjohtaja, Ubigu Oy
 • Matti Kattainen, ympäristöjuristi, Suomen luonnonsuojeluliitto

Webinaari vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten uudistuvassa maankäyttö- ja rakennuslaissa huomioidaan ilmastotavoitteet?
 • Miten ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistavoitteet otetaan huomioon kaavoituksessa?
 • Millä tavoin vähähiilistä rakentamista säännellään ja millä keinoilla kehitetään rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmiä?
 • Miten sääntelyä, prosesseja ja teknologiaa kehittämällä voidaan kehittää ilmaston huomioivaa kaavoitusta ja rakentamista eteenpäin?

Koulutus kuuluu Maankäytön webinaarisarjaan.

 

Ohjelma

12.30 Tervetuloa ja johdatus päivän teemaan! 

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto

12.45 Ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistavoitteet kaavoituksessa

Alpo Tani, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunki; Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Aalto-yliopisto

13.25 Tauko

13.35 Vähähiilisen rakentamisen sääntely ja rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän kehittäminen 

Mikko Koskela, hallitussihteeri, ympäristöministeriö

14.05 Paneelikeskustelu: Sääntelyllä, datalla, teknologialla? Miten tästä eteenpäin kohti ilmastotavoitteita?

Paneelin puheenjohtajana toimii professori Ari Ekroos

Panelisteina päivän asiantuntjat: Alpo Tani, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunki; Mikko Koskela, hallitussihteeri, ympäristöministeriö; Ilpo Tammi, toimitusjohtaja, Ubigu Oy; Matti Kattainen, ympäristöjuristi, Suomen luonnonsuojeluliitto

14.40 Koonti 

14.45 Webinaari päättyy 

 

Alennukset & Edut

 • Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
 • Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
 • Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
 • Lakimiesliiton jäsen: -20% koodilla LAKIMIESLIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Varmista paikkasi koulutuksessa ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Kouluttajat

Ari Ekroos, talousoikeuden professori, Insinööritieteiden korkeakoulu, talousoikeuden professori, Talousoikeus, Maankäyttötieteiden laitos

OTT, talousoikeuden professori Ari Ekroos on osallistunut maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Hänen tutkimusintressinsä ovat laajasti ympäristöoikeudellisia pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely.

Mikko Koskela, hallitussihteeri, ympäristöministeriö

Mikko Koskela toimii ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla hallitussihteerinä. Hän on valmistellut meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa vähähiilisyyteen, kiertotalouteen ja materiaalitehokkuuteen liittyvää rakentamisen säädösohjausta. Koskelan muut tehtävät liittyvät rakennustuotteiden EU sisämarkkinoihin ja rakennustuotteita koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Ilpo Tammi, toimitusjohtaja, Ubigu Oy

Ilpo Tammi toimii erityisesti maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaatioon ja analytiikkaan erikoistuvan asiantuntijayritys Ubigu Oy:n toimitusjohtajana. Aiempaa taustaa Ilpolla on erityisesti strategisen tason maankäytön suunnittelusta sekä tähän liittyvästä analytiikasta ja tiedonhallinnasta. Ilpo on osallistunut aktiivisesti kansallisella tasolla maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta tukeviin hankkeisiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa, ja parhaillaan mm. määrittelee Suomen ympäristökeskuksen kanssa MRL-uudistukseen keskeisesti liittyvää kansallista rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Yhteistyössä kuntasektorin ja SYKE:n kanssa hän on viime vuosina kehittänyt myös yhdyskuntarakenteen suunnittelun  ilmastovaikutusten ennustemallinnus- ja arviointimenetelmää ja -työkalua

Matti Kattainen, ympäristöjuristi, Suomen luonnonsuojeluliitto

Alpo Tani, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunki

Ajankohta

Alkaa:  

23.11.2021 12:30

Päättyy:  

23.11.2021 14:45

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Edita Lakikoulutukset

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.