Paikallisen sopimisen mahdollisuudet 25.1. -koulutus

25.1.2023 09:00

Koulutus järjestetään verkossa

Paikallinen sopiminen on ollut viime aikoina esillä paljon. Mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan? Mitkä ovat paikallisen sopimisen mahdollisuudet järjestäytyneen ja järjestäytymättömän työnantajan kohdalla? Mistä voidaan sopia, ja ketkä sopimuksen voivat solmia? Miten sopimista paikallisesti voidaan hyödyntää, jos tehdään yrityskohtainen työehtosopimus? Mitkä ovat paikallisen sopimisen trendit ja tulevaisuus?

Paikallisesta sopimisesta puhuttaessa voidaan tarkoittaa erilaisia asioita. Yhteistä erilaisen sopimisen tilanteille on, että sopimus tehdään työpaikkakohtaisesti seikoista, jotka poikkeavat työehtosopimuksen tai lain määräyksistä tai joista ei ole laissa lainkaan säännöksiä. 

Paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat herättäneet kiinnostusta yrityksissä, sillä parhaillaan paikallinen sopiminen voi mahdollistaa järkeviä joustoja, jotka palvelevat niin työnantajaa kuin työntekijöitäkin. Paikallinen sopiminen voi tarjota mahdollisuuden sopia esimerkiksi työaikajärjestelyistä joustavammin, jolloin yritys voi vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Paikallisella sopimisella on kuitenkin juridiset raamit, jotka eivät aina ole helppo asia. Sopijaosapuolten tulee tietää, mistä voidaan sopia, ja ketkä sopimuksen voivat solmia. Sopimiseen lähdettäessä on tärkeää hahmottaa sen mahdollisuudet ja seuraukset osapuolille.

Tässä ajan hermolla olevassa webinaarikoulutuksessa pääset kuulemaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksista ja juridisista reunaehdoista.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: 

 • Paikallisen sopimisen juridinen kehikko ja normihierarkia.
 • Käsitteet, kuten normaalisitovuus ja yleissitovuus, järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja.
 • Paikallisen sopimisen mahdollisuudet järjestäytyneen ja järjestäytymättömän yrityksen kohdalla.
 • Yrityskohtaisen työehtosopimuksen mahdollisuudet: mistä voidaan sopia ja ketkä ovat sopijaosapuolet?
 • Paikallisen sopimisen trendit ja tulevaisuus.

Kenelle?

 • HR-johdolle, -päälliköille ja -asiantuntijoille.
 • luottamusmiehille ja muille henkilöstön edustajille.
 • yritysjohdolle ja -juristeille.
 • työoikeusjuristeille.
 • työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille.

Koulutuksen osallistuja saa:

 • Ajankohtaisen webinaarikoulutuksen paikallisen sopimisen mahdollisuuksista ja juridisista reunaehdoista.
 • Mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajalle ennakkoon sekä koulutuksen aikana webinaarin chatissa.
 • Koulutusmateriaalin.
 • Koulutuksen webinaaritallenteen puolen vuoden ajaksi käyttöönsä.
 • Edilex-verkkopalvelun käyttöoikeuden määräajaksi (alkaen ilmoittautumisesta ja päättyen neljä viikkoa koulutuksen jälkeen).

Ohjelma 

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Paikallisen sopimisen mahdollisuudet

 • Paikallisen sopimisen juridinen kehikko ja normihierarkia.
 • Keskeiset käsitteet.
 • Paikallisen sopimisen mahdollisuudet järjestäytyneen ja järjestäytymättömän yrityksen tapauksissa.
 • Yrityskohtaisen työehtosopimuksen mahdollisuudet
 • Yrityskohtaisen työehtosopimuksen suhde pakottavaan lainsäädäntöön.
 • Paikallisen sopimisen trendit ja tulevaisuus.

11.00 Koulutus päättyy

 

Alennukset & Edut

 • Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
 • Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
 • Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
 • Juristiliiton jäsen: -20% koodilla JURISTILIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Varmista paikkasi koulutuksessa ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

Ryhmäetuhinnan saa, kun samasta organisaatiosta ilmoitetaan monta osallistujaa samalla kertaa.

Haluaisitko tilata omalle organisaatiollesi räätälöidyn koulutuksen? Tutustu tilauskoulutuksiimme.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

25.1.2023 09:00

Päättyy:  

25.1.2023 11:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Edita Lakikoulutukset

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kouluttaja

kinnunen-henna-1.jpg (10 KB)

Henna Wiklund, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy 

Henna on työoikeuden rautainen ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on vastannut työoikeudellisista asioista yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Henna vetää HPP:n työoikeustiimiä.

Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja pai­kal­li­sia so­pi­muk­sia kos­ke­vat neu­vot­te­lut. Hä­nen eri­tyi­sen mie­len­kiin­ton­sa koh­tee­na ovat työ­tur­val­li­suus­asiat. Henna avustaa asiakkaita työoikeudellisissa riita-asioissa ja työrikosasioissa.