Tapahtuman nimi: Rakennusurakkasopimuksen ja YSE 1998 -ehtojen tulkinta