Terveydentila & työsopimuksen päättäminen

8.12.2021 09:00

Koulutus järjestetään verkossa

Millä keinoin työkyvyttömyyttä tai erilaisia työpaikan häiriötilanteita voi ennaltaehkäistä? Miten työterveysneuvottelut käytännössä hoidetaan? Koska päihdeohjelma ja hoitoonohjaus ovat pakollisia? Millaisin henkilöstöjärjestelyin työkyvyn alenemiseen voidaan vastata? Millainen on työterveyshuollon rooli esihenkilöiden tukena? Mitä sairausperusteiselta irtisanomiselta edellytetään? Mikä on terveydenhuollon rooli rekisterinpitäjänä? Millainen on henkilötietoja käsittelevän henkilöpiiri?

Hyvällä työkyvyn johtamisella työnantaja voi ennakoivasti vaikuttaa työkyvyttömyyden haasteisiin ja työkyvyttömyydestä johtuviin kustannuksiin.  Koulutus auttaa hahmottamaan, millaisilla työkaluilla ja keinoilla työkykyä voidaan tukea jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi avataan työterveyshuollon ja työnantajan välistä vastuunjakoa ja rooleja.

Webinaarissa pureudutaan myös työkyvyn alentumiseen ja siihen, millaisia henkilöstöjärjestelyjä se voi edellyttää. Tai milloin terveydentilan ja työkyvyn aleneminen voi johtaa työsopimuksen päättämiseen. Webinaarin lopulla tarkastellaan vielä tietosuojakysymyksiä terveystietoihin liittyen. 

Koulutus kuuluu Terveydentila ja työkyky työsuhteessa: tietopaketti työpaikkojen arkeen -webinaarisarjaan

 Kenelle?

 • HR-johdolle, -päälliköille ja -asiantuntijoille
 • esimiehille
 • luottamusmiehille ja pääluottamusmiehille
 • työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille
 • työoikeuslakimiehille
 • asianajajille, tuomareille
 • työterveyshuollon ammattilaisille

 

Ohjelma 

9.00 Tervetuloa webinaariin!

9.05 Häiriöiden ennaltaehkäisy ja päättämistä edeltävät toimenpiteet

 • Erilaisten signaalien viesti ja varhainen tuki
 • Työnantajan edustajien tarkkailuvelvoitteet, työkaverin toimintavelvollisuus?     
 • Päihdeohjelma ja hoitoonohjaus

           ○   Milloin pakollisia, mitä hyvä ottaa huomioon laadinnassa ja soveltamisessa?

 • Työterveysneuvottelut

           ○   Milloin, miksi, miten ja missä?
           ○   Työnantajan toimintavelvollisuuden ja päätösvallan piiriin kuuluvat asiat
           ○   Työterveyshuollon rooli asiantuntijana 

 • Miten työterveyshuolto tukee esihenkilöitä

10.15 Työkyvyn alenemisen vaikutus työyhteisöön ja työnantajan toimintaan

 • Osa-aikatyö ja työajan lyhentäminen, sisäiset siirrot ja muut henkilöstöjärjestelyt
 • Miten työyhteisön muiden jäsenten asema on otettava huomioon?
 • Työsuhteen jatkuvuuden ylläpitovelvoitteen vaikutus
 • Työkyvyttömyyseläkeriskin vaikutus käytännön toimiin

OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja & LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

10.50 tauko

11.00 Mihin terveydentilan ja työkyvyn aleneminen voi johtaa?

 • Koeaikapurku terveydentilan ongelmien ja alentuneen työkyvyn johdosta?
 • Mitä sairausperusteiselta irtisanomiselta edellytetään?

          ○   Työkyvyn olennainen ja pitkäaikainen aleneminen
          ○   Oman työn mukautus ja räätälöinti

 •   Purkaminen työkyvyn alenemisen johdosta
 •   Työsopimuksen raukeaminen

OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja

 •   Millaista lääketieteellistä arvioita työnantaja voi saada ratkaisunsa tueksi?

LT, Työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

11.45 Työnantajan mahdollisuus saada riittävästi tietoa, tietojen vaihto työnantajan ja työterveyshuollon kesken 

 • Tietoja käsittelevän henkilöpiiri, työntekijän oikeus saada itseä koskevat tiedot
 • Kuinka kauan tietoja tulee säilyttää? Kanneajat?

OTL, CIPP/E, Senior legal counsel Leena Alapuranen

12.15 Koulutus päättyy

 

Alennukset & Edut

 • Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
 • Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
 • Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
 • Lakimiesliiton jäsen: -20% koodilla LAKIMIESLIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Varmista paikkasi koulutuksessa ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

8.12.2021 09:00

Päättyy:  

8.12.2021 12:15

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Edita Lakikoulutukset

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kouluttajat

paanetoja-jaana.png (62 KB)

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan.

minna-pihlajamaki.jpg (214 KB)

Minna Pihlajamäki, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri 

Minna Pihlajamäki tutki väitöskirjassaan työterveyshuollossa käytettyjen kyselyjen ennustearvoa työkyvyttömyyteen. Hänellä on pitkä ja monipuolinen ura työterveyden palveluiden kehittämisestä, johtamisesta sekä kouluttamisesta.

Leena Alapuranen, OTL, CIPP/E, Senior Legal Counsel

OTL, CIPP/E Leena Alapuranen on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt lakimies. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.