Velallisen rikokset -koulutus

22.3.2023 09:00

Verkossa

Mikä on velallisen epärehellisyyden, velallisen petoksen ja velkojansuosinnan soveltamisalojen suhde toisiinsa? Milloin omaisuuden siirrot ovat rangaistavia? Milloin läheisyhtiön taloudellinen tukeminen on rangaistavaa? 

Miten näytetään toteen teon tahallisuus? Millä tavoin oikeuskäytännössä on arvioitu tahallisuutta ja kohdennettu vastuuta esimerkiksi maksukyvyttömyyttä koskevassa harkinnassa ja osakaslainaproblematiikkaa sisältävissä tapauksissa? Entä miten vahingonkorvaukset määräytyvät?

Rikoslain 39 luvun velallisen rikosten tulkinnassa ja rikosvastuun selvittämisessä on oleellista oikeuskäytäntöön perehtyminen. Rikosvastuun laajuus ja eri tunnusmerkistöjen soveltamisalueiden välinen rajanveto perustuvat merkittävällä tavalla KKO:n ratkaisuihin. Myös rikosoikeuden yleisillä opeilla on suuri merkitys velallisen rikosten soveltamisessa.

Tahallisuuskysymyksissä ja yleensä rikoslain yleisten oppien kysymyksissä vastauksia joudutaan hakemaan myös muusta erilaisiin rikoksiin liittyvästä oikeuskäytännöstä.

Koulutuksessa käydään keskeisten tyyppitapausten ja uuden oikeuskäytännön kautta läpi RL 39 luvun velallisen rikoksiin liittyviä:

 • tunnusmerkistöjä ja niiden soveltamisalueiden välisiä rajanvetoja.
 • tahallisuuskysymyksiä ja myös ns. tarkoituksellista tietämättömyyttä.
 • vahingonkorvauksiin ja niiden määriin sekä rikoshyödyn menettämiseen liittyviä kysymyksiä.

Koulutuksen puheenjohtajana toimii OTT, VT, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori, ent. käräjätuomari Reima Kukkonen, joka on kirjoittanut vuonna 2018 ilmestyneen teoksen Velallisen rikokset – tunnusmerkistöt ja yleiset opit. Toisena kouluttajana toimii korkeimman oikeuden oikeusneuvos OTT, Pekka Koponen.

Kenelle?

 • asianajajille
 • syyttäjille
 • tuomioistuinten jäsenille
 • muille talousrikosprosessien parissa työskenteleville asiantuntijoille

Koulutuksen osallistuja saa:

 • Valintansa mukaan koko päivän lähi- tai webinaarikoulutuksen päivän aiheesta.
 • Mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajille ennakkoon sekä koulutuksen aikana webinaarin chatissa (Lähetä ennakkokysymyksesi: asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi).
 • Koulutuksen webinaaritallenteen puolen vuoden ajaksi käyttöönsä.
 • Edilex-verkkopalvelun käyttöoikeuden määräajaksi (alkaen ilmoittautumisesta ja päättyen neljä viikkoa koulutuksen jälkeen). Kun haluat ottaa palvelun käyttöösi, toimi näin.

 

Ohjelma

9:00 Tervetuloa Editan koulutukseen!  

9:05 Velallisen rikosten tunnusmerkistöistä ja niiden soveltamisalueista oikeuskäytännössä

Reima Kukkonen, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori, ent. käräjätuomari

 • Velallisen epärehellisyys, velallisen petos ja velkojansuosinta
 • Tunnusmerkistöjen tyyppitapauksia ja rajanvetotilanteita
 • Kirjanpidon ja laillisten velvoitteiden suorittamisen merkitys
 • Itsekriminointisuojan erilaisten sääntelytapojen merkitys velallisen petoksessa
 • Yksiköinti ja eri tunnusmerkistöjen peräkkäinen soveltaminen

10:10 Tauko

10:20 Edellinen teema jatkuu

11:30 Lounastauko

12:30 Vahingonkorvauksiin liittyviä kysymyksiä velallisen rikoksissa

Reima Kukkonen, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori, ent. käräjätuomari

 • Vahingonkorvauksen peruste ja määrä
 • Velkojien maksunsaantijärjestyksen vaikutus
 • Konkurssipesän rooli
 • Erityiskysymyksiä ja esimerkkitapauksia

14:00 Tauko

14:15 Velallisen rikosten erityiskysymyksiä 

Pekka Koponen, oikeusneuvos, korkein oikeus

 •  Rangaistussäännösten systematiikka
 •  Vastuun kohdentaminen
 •  Tahallisuuden arvioiminen

15:45 Yhteenveto

16:00 Koulutus päättyy

 

Alennukset & Edut

 • Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
 • Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
 • Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
 • Juristiliiton jäsen: -20% koodilla JURISTILIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Varmista paikkasi koulutuksessa ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

Ryhmäetuhinnan saa, kun samasta organisaatiosta ilmoitetaan monta osallistujaa samalla kertaa.

Haluaisitko tilata omalle organisaatiollesi räätälöidyn koulutuksen? Tutustu tilauskoulutuksiimme.

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

22.3.2023 09:00

Päättyy:  

22.3.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa


Lisätiedot

Asiakaspalvelu, lakikoulutukset

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kouluttajat

Reima Kukkonen, OTT, VT, HTM, PPVT (poliisipäällystön virkatutkinto)

Reima Kukkonen toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen rikos- ja prosessioikeuden
yliopistonlehtorina. Kukkonen on toiminut aiemmin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa useiden vuosien
ajan käräjätuomarina ja hän on erikoistunut muun ohella talousrikoksiin ja maksukyvyttömyysoikeuteen.
Lisäksi Kukkonen on aiemmin toiminut paikallispoliisissa muun muassa osastonjohtajana ja tutkinnanjohtajana. Hän on väitellyt vuonna 2016 Itä-Suomen yliopistossa aiheesta velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Kukkonen on kouluttanut useiden vuosien ajan eri ammattilaisia valtakunnallisissa ja paikallisissa tilaisuuksissa muun muassa velallisen rikoksista,
itsekriminointisuojasta ja velallisen keinotekoisista varallisuusjärjestelyistä sekä erilaisista todisteluun
liittyvistä kysymyksistä.

Pekka Koponen, oikeusneuvos, OTT, korkein oikeus

Pekka Koponen on kirjoittanut teoksen Talousrikokset rikos- ja rikosprosessioikeuden yhtymäkohdassa (2004). Lisäksi hän on toimittanut yhdessä Raimo Lahden kanssa teoksen Talousrikokset 2007 ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita rikos- ja prosessioikeuden alalta.