Velallisen rikokset

15.11.2021 09:00

Scandic Grand Central & verkossa

Rikoslain 39 luvun velallisen rikosten tulkinnassa ja rikosvastuun selvittämisessä on oleellista oikeuskäytäntöön perehtyminen. Rikosvastuun laajuus ja eri tunnusmerkistöjen soveltamisalueiden välinen rajanveto perustuvat merkittävällä tavalla KKO:n ratkaisuihin. Myös rikosoikeuden yleisillä opeilla on suuri merkitys velallisen rikosten soveltamisessa.

Mikä on velallisen epärehellisyyden, velallisen petoksen ja velkojansuosinnan soveltamisalojen suhde toisiinsa? Miten näytetään toteen teon tahallisuus? Millä tavoin oikeuskäytännössä on arvioitu tahallisuutta ja kohdennettu vastuuta esimerkiksi maksukyvyttömyyttä koskevassa harkinnassa ja osakaslainaproblematiikkaa sisältävissä tapauksissa? Entä miten vahingonkorvaukset määräytyvät?

Tahallisuuskysymyksissä ja yleensä rikoslain yleisten oppien kysymyksissä vastauksia joudutaan hakemaan myös muusta erilaisiin rikoksiin liittyvästä oikeuskäytännöstä.

Koulutuksessa käydään keskeisten tyyppitapausten kautta läpi RL 39 luvun velallisen rikoksiin liittyviä: 

 • tunnusmerkistöjä ja niiden soveltamisalueiden välisiä rajanvetoja
 • tahallisuuskysymyksiä ja myös ns. tarkoituksellista tietämättömyyttä
 • vahingonkorvauksiin ja niiden määriin sekä rikoshyödyn menettämiseen liittyviä kysymyksiä.

Koulutusaineistossa on huomioituna uusin mielenkiintoinen oikeuskäytäntö.

Kenelle?

 • asianajajille
 • syyttäjille
 • tuomioistuinten jäsenille
 • muille talousrikosprosessien parissa työskenteleville asiantuntijoille

Koulutuksen puheenjohtajana toimii OTT, käräjätuomari ja yliopistonlehtori (oa.) Reima Kukkonen, joka on kirjoittanut vuonna 2018 ilmestyneen teoksen Velallisen rikokset – tunnusmerkistöt ja yleiset opit.

Kiitetyn koulutuksen uusinta! Osallistujien palautetta koulutuksesta:

''Hyvät luennoitsijat.''
''Selkeät esitykset ja hyvä kokonaisuus.''

Ohjelma

9:00 Tervetuloa Editan koulutukseen!

9:05 Velallisen rikosten tunnusmerkistöistä ja niiden soveltamisalueista oikeuskäytännössä

Reima Kukkonen, käräjätuomari, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori (oa)

 • Velallisen epärehellisyys, velallisen petos ja velkojansuosinta
 • Tunnusmerkistöjen tyyppitapauksia ja rajanvetotilanteita
 • Kirjanpidon ja laillisten velvoitteiden suorittamisen merkitys
 • Itsekriminointisuojan erilaisten sääntelytapojen merkitys velallisen petoksessa
 • Yksiköinti ja eri tunnusmerkistöjen peräkkäinen soveltaminen

10:10 Tauko

10:20 Edellinen teema jatkuu…

11:30 Tauko

12:30 Vahingonkorvauksiin liittyviä kysymyksiä velallisen rikoksissa

Reima Kukkonen, käräjätuomari, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori (oa)

 • Vahingonkorvauksen peruste ja määrä
 • Velkojien maksunsaantijärjestyksen vaikutus
 • Konkurssipesän rooli
 • Erityiskysymyksiä ja esimerkkitapauksia

14:00 Tauko

14:15 Velallisen rikosten erityiskysymyksiä

Pekka Koponen, oikeusneuvos, korkein oikeus

 • Rangaistussäännösten systematiikka
 • Vastuun kohdentaminen
 • Tahallisuuden arvioiminen
 • Vahingonkorvausvelvollisuus

15:45 Keskustelua päivän aiheista

16:00 Webinaari päättyy

 

Alennukset & Edut

 • Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
 • Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
 • Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
 • Lakimiesliiton jäsen: -20% koodilla LAKIMIESLIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
740,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
690,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ryhmähinta/hlö

490,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ryhmähinta/hlö

390,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

15.11.2021 09:00

Päättyy:  

15.11.2021 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Scandic Grand Central & verkossa

Vilhonkatu 13
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Edita Lakikoulutukset

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Reima Kukkonen, OTT, VT, HTM, PPVT (poliisipäällystön virkatutkinto)

Reima Kukkonen toimii Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa käräjätuomarina ja osa-aikaisena Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtorina. Kukkonen on toiminut aiemmin paikallispoliisissa muun muassa osastonjohtajana ja tutkinnanjohtajana. Hän on väitellyt vuonna 2016 Itä-Suomen yliopistossa aiheesta velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Kukkonen on kouluttanut useiden vuosien ajan eri ammattilaisia valtakunnallisissa ja paikallisissa tilaisuuksissa muun muassa velallisen rikoksista, itsekriminointisuojasta ja velallisen keinotekoisista varallisuusjärjestelyistä sekä todisteluun liittyvistä kysymyksistä.

Pekka Koponen, oikeusneuvos, OTT, korkein oikeus