Whistleblowing ja tietosuoja

25.4.2022 09:00

Koulutus järjestetään verkossa

Miten yhteensovittaa whistleblowing-direktiivin ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset? Miten hallita Whistleblowing-kanavaan liittyviä tietosuojariskejä? Mitä tietoja voidaan luovuttaa tutkinnan kohteelle?

Uusi Whistleblowing-ilmoituskanava tulee ottaa yrityksissä käyttöön arviolta vuoden 2022 aikana. Ilmoituskanavan käyttöönotto aiheuttaa päivitystarpeita myös yrityksen tietosuojakäytäntöihin, ja tietosuojakysymykset tulisi huomioida ilmoitusten käsittelyn alusta loppuun saakka. 

Tässä koulutuksessa käydään laajasti läpi eri tietosuojavelvoitteita, joita uusi ilmoituskanava aiheuttaa. Koulutuksen jälkeen tiedät miten toteuttaa ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely niin, että menettely noudattaa myös tietosuoja-asetuksen velvoitteita.

Koulutuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten täyttää tietosuoja-asetuksesta aiheutuvat velvoitteet?
 • Miten toteuttaa vaikuttava vaikutustenarviointi?
 • Miten dokumentoit ja arvioit henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita? 
 • Mitä tietojen minimointi ja säilytyksen rajoittaminen tarkoittavat ilmoitusten käsittelyssä?
 • Miten tietosuojanäkökohdat tulee huomioida ilmoitusten tutkinnassa?
 • Mihin kiinnittää huomiota palveluntarjoajan valinnassa?
 • Miten toteuttaa ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteen oikeudet?

Kenelle?

Koulutus sopii tietosuojavastaaville, tietosuoja-asiantuntijoille ja muille tietosuojan parissa työskenteleville sekä Whistleblowing-ilmoituskanavasta vastaaville tahoille.

Koulutus kuuluu Organisaation tietosuoja -webinaarisarjaan.
 

Ohjelma

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.00-10.30 Whistleblowing-kanavan käyttöönottoa ja tutkintaa koskevat keskeiset tietosuojanäkökohdat (Legal Business Partner Salha Hanna, Wiidare)

10.30-11.00 Case Accountor: Käytännön kokemuksia ilmoituskanavan käyttöönotosta ja siihen liittyvistä tietosuojahaasteista (Tietosuojavastaava Päivi Konttila-Lokio, Accountor)

11.00 Koulutus päättyy

Alennukset & Edut

 • Edilexin käyttäjät: -15% koodilla EDILEX
 • Creditan käyttäjät: -15% koodilla CREDITA
 • Julkisen sektorin edustajat: -15% koodilla JULKINEN
 • Lakimiesliiton jäsen: -20% koodilla LAKIMIESLIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Varmista paikkasi koulutuksessa ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

25.4.2022 09:00

Päättyy:  

25.4.2022 11:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Edita Lakikoulutukset

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kouluttajat

salha_110121_1.jpg (4.99 MB)

Salha Hanna, Legal Business Partner, Wiidare Oy

Salha on avustanut eri toimialoilla toimivia suomalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita sekä julkishallinnon asiakkaita tietosuoja-asioissa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Salhalla on laaja kokemus tietosuojaan liittyvästä operatiivisesta työstä ja vaativista juridisista kysymyksistä. Hänellä on erityisosaamista myös tietoturvaan ja digitalisaatioon liittyvästä juridiikasta. Salha avustaa asiakkaita säännöllisesti mm. tietosuojakäytäntöjen suunnittelussa ja käyttöönotossa, dokumenttien laadinnassa ja sopimusneuvotteluissa, vaikutustenarvioinneissa, tietoturvaloukkaustilanteissa sekä viranomaismenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Salha on myös pidetty kouluttaja tietosuoja-asioissa.

konttila-lokio-2.jpg (25 KB)

Päivi Konttila-Lokio, Tietosuojavastaava, Accountor -konserni, CIPP/E, VT

Päivi on työskennellyt liike-elämän tietosuojan parissa v 2012 alkaen in-house rooleissa; tietosuojalakimiehenä, eri asiantuntijatehtävissä ja tietosuojavastaavana. Accountor-konsernin tietosuojasta hän on vastannut vuodesta 2017 alkaen.