Ympäristöoikeuden tuore oikeuskäytäntö

30.9.2021 13:00

Koulutus järjestetään verkossa

Korkein hallinto-oikeus linjasi tuoreessa vuosikirjapäätöksessään ympäristöluvan saamisen edellytyksiä huoltoasematoiminnalle pohjavesialueilla. Millaisiin kriteereihin ympäristöluvan hakijat voivat nyt nojata? 

Viime aikoina ovat lisääntyneet tilanteet, joissa lainvoimaisen lupapäätöksen täytäntöönpano on haastettu luonnonsuojelulain nojalla. Mitkä ovat tämän monesti pitkän ja tuskaisan prosessin opit - ja ovatko oikeuden linjaukset tuomassa selkiytystä tuleviin tilanteisiin? 

HPP Asianajotoimisto Oy:n ympäristöjuridiikkaan erikoistuneet asianajajat Kari Marttinen ja Tarja Pirinen käyvät webinaarikoulutuksessa läpi tuoretta ympäristöoikeudellista oikeuskäytäntöä ja keskustelevat ratkaisujen vaikutuksista.

Kouluttajat analysoivat etenkin pohjaveden suojelua ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä, pintavesien suojelua luvittamisen edellytyksenä ja lainvoimaisen rakennuslupapäätöksen toimeenpanon haasteita.  

Aiemmat pohjavesialueita koskevat ympäristölupapäätökset ovat olleet huoltoasematoimintaa harjoittavilla toimijoille lohduttomia: koskaan ei voida täysin sulkea pois pohjaveden pilaantumisen riskiä, eikä kielteisiä päätöksiä ole kovin kattavasti perusteltu. Tuoreessa tapauksessaan KHO:lta saatiin nimenomaista linjausta kriteereistä, joilla lupa voidaan myöntää. Kriteereissä huomioidaan muun muassa maaperäolosuhteet ja edellytetään selkeästi määriteltyjen suojaustekniikoiden käyttöä ja säännöllisten tutkimusten tekemistä. Vuosikirjaratkaisu antaa suuntaviivat tuleviin hankkeisiin. 

Rakennuttajat ovat joutuneet viime aikoina yhä useammin piinalliseen prosessiin, kun lainvoimainen lupa on haastettu luonnonsuojelulain nojalla, vedoten suojeltaviin lajeihin. Esimerkiksi Pirkkolan urheiluhallia koskevassa tapauksessa alueen käyttötarkoitus oli määritelty jo kaavassa. Siitä huolimatta valitukset hidastivat päätöksen toimeenpanoa vuosilla.        

Onko näihin tilanteisiin näkyvissä selkiytystä tulevaisuudessa? Mitä tuoreista ratkaisuista voi oppia? Tervetuloa perehtymään ajankohtaisiin teemoihin kouluttajien johdolla!

Kouluttajat seuraavat oikeuskäytäntöä systemaattisesti ja täydentävät koulutuksessa käsiteltävien tapausten luetteloa tilanteen mukaan.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ympäristöoikeuteen erikoistuneille juristeille, yritysten ympäristöpäälliköille ja  ympäristöinsinööreille, ympäristöasioiden parissa työskenteleville virkamiehille ja muille ympäristöasioiden parissa työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille.

Kysy ennakkoon tai koulutuksen aikana! 

Voit lähettää Editan kautta ennakkokysymyksiä kouluttajille. Webinaarin aikana voit esittää kouluttajille kysymyksiä ja kommentteja chatissa.  

Koulutus kuuluu Ympäristöoikeuden webinaarisarjaan

 

Ohjelma

12.45 Webinaariympäristö avautuu

13.00 Tervetuloa Ympäristöoikeuden tuore oikeuskäytäntö -koulutukseen!

13.05 Ajankohtaisen oikeuskäytännön analyysi

  • Pohjaveden suojelu ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä 
  • Pintavesien suojelu luvittamisen edellytyksenä
  • Lainvoimaisen lupapäätöksen täytäntöönpanon haasteet (trendinä täytäntöönpanon haastaminen luonnonsuojelulain nojalla)
  • Uusimpia kiinnostavia tapauksia

Asianajajat Kari Marttinen ja Tarja Pirinen, HPP Asianajotoimisto Oy

15.00 Koulutus päättyy

 

Alennukset & Edut

  • Edilexin käyttäjät: -15 % koodilla EDILEX
  • Creditan käyttäjät: -15 % koodilla CREDITA
  • Julkisen sektorin edustajat: -15 % koodilla JULKINEN
  • Lakimiesliiton jäsen: -20 % koodilla LAKIMIESLIITTO

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
250,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ryhmähinta/hlö

190,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ryhmähinta/hlö

150,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

30.9.2021 13:00

Päättyy:  

30.9.2021 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Edita

020 450 2040

asiakaspalvelu.koulutukset@edita.fi

Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

marttinen-kari_21.jpg (37 KB)

Kari Marttinen, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy

Kari Marttinen on yksi maan johtavista ympäristöoikeuden osaajista. Hänen erikoisasemaistaan ovat suurten teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden monimutkaiset lupa- ja muutoksenhakumenettelyt sekä maankäytön suunnittelun prosessit. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Marttisen erityisosaamiseen. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus luonnonsuojelun ja infrahankkeiden välisten konfliktien ratkaisemisessa.

pirinen-tarja.jpg (299 KB)

Tarja Pirinen, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy

Tarja Pirinen on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Tarja avustaa eri alojen teollisia toimijoita muun muassa lupaprosesseissa sekä ympäristövastuita ja luonnonsuojelua koskevissa kysymyksissä muun muassa tehdas- voimala-, kaivos- ja infrastruktuurihankkeisiin liittyen.