OPPIVA-verkosto: Luova kirjoittaminen opettajan ammatillisen kehittymisen tukena -työpajat

24.3.2022 13:00

Verkossa

Tervetuloa OPPIVA-verkoston työpajoihin!

 

Luovan kirjoittamisen työpajoissa hyödynnetään monipuolisia luovan kirjoittamisen menetelmiä, joiden avulla opettajat saavat

1) pohtia omaa opettajan elämäntarinaansa ja ammatti-identiteettiään (ns. narratiivinen identiteettityö)

2) palautumisen kokemuksia ja tukea hyvinvoinnilleen

3) uusia pedagogisia ideoita.

Työpajoissa teoria yhdistyy sujuvasti käytäntöön, ja tilaa on myös vertaistuelle sekä keskusteluille. Jokaisessa työpajassa lyhyitä ns. orientoivia tai lämmittelytehtäviä sekä pidempiä harjoituksia. Kukin työpaja kestää kaksi tuntia, ja osallistuja voi valita kolmen työpajan kokonaisuudesta kaikki tai vaikka vain yhden.

 

Kenelle

Opettajat 

 

Työpajojen sisällöt

 

Työpaja 1: Hyvinvointia ja voimaantumista kirjoittamisesta, torstai 24.3.2022 klo 13–15
Tässä työpajassa painopiste on hyvinvoinnin, palautumisen ja voimaantumisen tukemisessa. Kirjoitusharjoituksissa opettajat pääsevät heittäytymään luoviksi, purkamaan tunteitaan, jäsentämään ajatuksiaan ja tuottamaan uutta tekstiä. Työskentely on pääosin itsenäistä, mutta työpajaan sisältyy myös keskustelua ja kokemusten jakamista.

Työpajan jälkeen jokainen on saanut kokeilla eri kaunokirjallisia tyylejä ja leikitellä luovasti sanoilla, sekä vertaistukea omaan jaksamiseen.


Työpaja 2: Luova kirjoittaminen identiteettityön ja ammatillisen kehittymisen tukena, keskiviikko 6.4.2022 klo 13–15
Tämän työpajan painopiste on oman opettajuuden ja opettajakokemusten reflektoinnissa. Työpajassa paneudutaan erilaisten luovien kirjoitusharjoitusten avulla omaan työhistoriaan, merkittäviin elämänkokemuksiin ja tulevaisuuden toiveisiin. Työpajassa ammatillinen kehittyminen nähdään laajana elämänmittaisena prosessina, johon henkilökohtainen elämä ja roolit limittyvät. 

Työpajassa tehdään lyhyitä ja pidempiä kirjoitusharjoituksia, jaetaan ajatuksia ja tutustutaan lyhyesti myös tutkimustietoon identiteettityöstä ja ammatillisen kehittymisestä.


Työpaja 3: Luovuutta ja inspiraatiota opettajan työhön luovan kirjoittamisen avulla, tiistai 26.4.2022 klo 13–15
Tämä työpaja lähestyy opettajan työtä pedagogisen kehittämisen näkökulmista. Palauttavien ja innostavien luovan kirjoittamisen tehtävien lomassa keskustellaan ja pohditaan sitä, miten luovaa kirjoittamista voisi lisätä omaan opetukseen.

Työpaja haastaa jokaisen opettajan näkemään luovan kirjoittamisen yhtenä keinona tukea oppijoiden laaja-alaisia taitoja. Tutustumme erilaisiin oppijoiden kielikäsitystä, luovuutta ja ilmaisua tukeviin sanataiteen menetelmiin ja kokeilemme näitä
menetelmiä yhdessä.

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

24.3.2022 13:00

Päättyy:  

26.4.2022 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa


Lisätiedot

OPPIVA-verkosto

oppivaverkosto@edita.fi

Kouluttaja

anne-martin.jpg (2.81 MB)

KT Anne Martin

Olen koulutukseltani luokanopettaja, mutta urani olen tehnyt yliopistomaailmassa tutkimus- ja
kehittämishankkeissa sekä opettajankouluttajana. Olen työskennellyt opettajuutta ja oppimista käsittelevissä hankkeissa, joista itselleni tärkeimpiä ovat olleet Verme – vertaisryhmämentorointi opetusalalla -hankkeet sekä ministeriörahoitteinen opettajankoulutuksen kehittämishanke Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA).

Tuore väitöskirjani käsittelee opettajien ammatillista kehittymistä luovan kirjoittamisen yhteisöissä. Olen toiminut myös kirjoitustyöpajojen ohjaajana esimerkiksi opettajille sekä Jyväskylän kriittisessä korkeakoulussa.

Tämänhetkisessä päivätyössäni koulutan tulevia luokan- ja aineenopettajia. Esikoisromaanini Kallioon maalattu laulu julkaistaan toukokuussa 2022.