OPPIVA-verkosto: Miten kohtaamme lasten ja nuorten moninaisuuden oppivassa yhteisössä?

8.11.2022 13:00

Verkossa

Tervetuloa OPPIVA-verkoston webinaariin!

Koulutuksen teema on moninainen päiväkoti ja koulu. Miten osallisuus, moninaisuus ja yksilölliset polut näkyvät koulussa ja varhaiskasvatuksessa?

 

Kenelle

Päiväkodin johtajat, peruskoulujen ja lukioiden rehtorit, kasvatus- ja opetusalan asiantuntijat ja johtajat

 

Koulutuksessa käsiteltävät sisällöt

Maksuttomassa webinaarissa tartutaan ajankohtaiseen teemaan moninaisuudesta; miten osallisuus, moninaisuus ja yksilölliset polut näkyvät koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä monimuotoisesta yhteiskunnasta koulussa ja nuorten maailmassa.

Teemaa avataan käsittelemällä case-esimerkein, miten oppivan yhteisön johtamista, nuoren huomioimista yksilönä sekä lasten ja nuorten osallisuutta dialogisin menetelmin on toteutettu. Tilaisuudessa toteutetaan vertaiskeskustelua pienryhmissä.

klo 13.00 Webinaarin linja aukeaa

klo 13.15 Webinaari alkaa

1. Avauspuheenvuoro

Pauliina Kanervo, Oulun kaupunki

2. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Martu Väisänen

3. Case-esimerkkejä:

- Sukupuolisensitiivisyys koulun arjessa

Helena Pirilä ja Anne Kumpula, Oulun kaupunki

- Skididialogi-malli menetelmänä lasten ja nuorten osallistamiseen

Petra Larvus, opetuksen suunnittelija, Lahden kaupunki

Skididialogi on Lahdessa kehitetty Erätauko-keskusteluun perustuva malli, jossa lapset ja nuoret – niin hiljaisemmat kuin kovaäänisetkin – saavat tuoda esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan ajankohtaisista asioista. Skididialogin avulla vahvistetaan vuorovaikutus- ja dialogitaitoja. Skididialogia hyödynnetään kaupungin kehittämisessä, kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten kokemuksia käsiteltävästä aiheesta.

- Monimuotoinen yhteiskunta, koulu ja nuorten maailma

Sara Salmani, monimuotoisuuden asiantuntija

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus puhututtaa niin yhteiskunnassa, organisaatioissa ja oppilaitoksissa. Miten voimme huomioida monimuotoisuutta paremmin sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta? Tässä alustuksessa käsittelemme terminologiaa, tunnistamme haasteita ja tarkastelemme työkaluja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

4. Keskusteluhetki: Monimuotoisuuden huomioiminen päiväkodissa ja koulussa

5. Loppuyhteenveto, Johanna Strömberg, Lahden kaupunki

 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä koulutuspäivää.

Ilmoittaudu mukaan:

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

8.11.2022 13:00

Päättyy:  

8.11.2022 15:45

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa


Lisätiedot

OPPIVA-verkosto

oppivaverkosto@edita.fi