Kielitietoinen opetus monikielisen oppilaan tukena -koulutusohjelma

26.9.2023 08:30

Helsinki / verkossa

Monikielisten ja S2-oppilaiden määrä kouluissa kasvaa koko ajan. Kielen oppimista ja sisältöjen oppimista ei voi erottaa toisistaan, koska suomen kieli on oppilaalle opiskeluväline. Tästä syystä oppilaan kaikki opettajat ovat myös kielenopettajia. Koulutus on suunnattu luokanopettajille ja aineenopettajille, jotka opettavat monikielisiä oppilaita ja haluavat pystyä paremmin tukemaan heidän suomen kielen taitonsa kehittymistä osana eri oppiaineiden sisältöjä, tavoitteista tinkimättä.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa tietoa ja tukea kielitietoisen opetuksen kehittämiseksi ja kielitietoisten rakenteiden luomiseksi kouluihin. Kielitietoisten rakenteiden avulla tuetaan kaikkia oppilaita.

Koulutukseen osallistuneista muodostuu kielitietoisen opetuksen ja koulun asiantuntijaverkosto, joka voi toimia kielitietoisuuden edistäjinä omalla alueellaan.

Koulutuskokonaisuuden rakenne

Koulutusohjelma koostuu Monikielinen oppilas luokassa-verkkokurssista, lähipäivistä ja webinaareista.
Koulutukseen valitaan yhteensä 30 opettajaa, joista puolet alakoulusta ja puolet yläkoulusta.

monikielinen-oppilas-luokassa.jpg

 

ENNAKKOTEHTÄVÄ (Alakouluryhmä ja yläkoulu/yhtenäiskouluryhmä): 

Monikielinen oppilas luokassa -verkkokurssi (3h)

Verkkokurssi koostuu 11 moduulista, joista kukin sisältää videoita, tekstiosuuden sekä tarkistavat kysymykset. Lisäksi joka moduulin lopussa on pohdintatehtäviä ja mahdollisuus jakaa ajatuksia sekä toimivia käytänteitä keskustelualueella. Kurssin itsenäisesti suoritettavien osioiden pituus on noin 3 tuntia. Kurssin esittely: Monikielinen oppilas luokassa -verkkokurssi (3h)


YHTEINEN ALOITUSPÄIVÄ (Alakoulu- ja yläkoulu/yhtenäiskouluryhmä):

Matkalla kielitietoiseksi kouluksi -lähikoulutuspäivä 26.9.2023 klo 08.30-15.30, Helsinki 
kouluttajat Annukka Kinnunen ja Ninni Lankinen

 • Kielitietoisen opetuksen lähtökohdat ja edellytykset 
 • Kielitietoisuuden tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset taustat
 • Kielellisesti moninaiset oppilaat koulussa 
 • Johdattelua koulun kielitietoiseen toimintakulttuuriin
 • Havainnointitehtävä seuraavaksi kerraksi

 

KOULUASTEKOHTAISET KOULUTUSPÄIVÄT

Alakouluryhmä: Kielitietoisen opetuksen elementit alakoulussa -lähikoulutuspäivä 14.11.2023 klo 08.30-15.30, Helsinki
kouluttaja Annukka Kinnunen

 • Kielelliset tavoitteet alakoulussa
 • Akateemisen kielitaidon kehittymisen edellytykset 
 • Kielitietoista opetusta tukevat rutiinit
 • Tiedonalan kieli - eri oppiaineiden erikoissanasto tutuksi
 • Monikielisten oppilaiden arviointi
 • Kehittämistehtävä (palautus huhtikuun alussa 2024)

Yläkoulu/yhtenäiskouluryhmä: Kielitietoinen opetus yläkoulussa -lähikoulutuspäivä 23.11.2023 klo 08.30-15.30, Helsinki
kouluttaja Annukka Kinnunen

 • Kielelliset tavoitteet yläkoulussa
 • Akateemisen kielitaidon kehittymisen edellytykset 
 • Kielitietoinen opetus oppitunnin rakenteissa ja rutiineissa
 • Oppikirjatekstin lukeminen kielitietoisesti
 • Monikielisten oppilaiden arviointi
 • Kehittämistehtävä (palautus huhtikuun alussa 2024)

 

WEBINAARIT alakoulu

Webinaari 1: Puheen ja lausetajun kehittyminen – kirjoittamisen harjoittelu 23.1.2024 klo 14-16
Kouluttaja Annukka Kinnunen

 • Sadutus ja taitotasot
 • Lauseenmuodostus ja kirjoittamisen opetus Reading to Learn -menetelmää mukaillen

Webinaari 2: Kirjallisuus kielen oppimisessa - miten saada oppilaat lukemaan? 8.2.2024 klo 14-16
kouluttaja Elisa Hurmerinta

 • Lukuinnostuksen herättämisen menetelmät
 • Mikä toimii ja mikä ei?

Webinaari 3: Monikielisen oppilaan oppimisvaikeudet 12.3.2024 klo 14-16
kouluttaja Charlotta Karlsson

 • Oppimisvaikeuksien tunnnistaminen vs. kehittyvän kielitaidon haasteet
 • Tukitoimet

WEBINAARIT yläkoulu/yhtenäiskoulu

Webinaari 1: Tekstin tuottamisen ohjaaminen 30.1.2024 klo 14-16
kouluttaja Annukka Kinnunen

 • Kirjoittamisen opetus Reading to Learn -menetelmää mukaillen 

Webinaari 2: Kirjallisuus kielen oppimisessa - miten saada oppilaat lukemaan? 13.2.2024 klo 14-16
kouluttaja Elisa Hurmerinta

 • Lukuinnostuksen herättämisen menetelmät
 • Mikä toimii ja mikä ei?

Webinaari 3: Monikielisen oppilaan oppimisvaikeudet 14.3.2024 klo 14-16
kouluttaja Charlotta Karlsson

 • Oppimisvaikeuksien tunnistaminen vs. kehittyvän kielitaidon haasteet
 • Tukitoimet

YHTEINEN PÄÄTÖSPÄIVÄ (Alakoulu- ja yläkoulu/yhtenäiskouluryhmä)

Koulutuskokonaisuuden päätös: Kielitietoisuus koulun arjessa -lähikoulutuspäivä 11.4.2024 klo 08.30-15.30, Helsinki

 • Pedagogisen asiantuntijuuden jakaminen
 • Materiaalivinkit kielitietoiseen opetukseen
 • Kielitietoiset toimintatavat osaksi koulun arkea ja käytänteitä

 

Hakuaikataulu

Haku koulutukseen alkaa 10.8.2023 ja päättyy 20.9.2023.

Koulutus otetaan yhteensä 30 opettajaa, joista puolet alakoulusta ja puolet yläkoulusta/yhtenäiskoulusta. 

Itse koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta  täydennyskoulutusta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista muista kuluista (esim. matka-, majoitus- ja ruokailukuluista).

Lisätietoja koulutuksesta: Jaana Sundberg, jaana.sundberg@edita.fi, puh. 050 328 3440

Tapahtuma on täynnä.

Ajankohta

Alkaa:  

26.9.2023 08:30

Päättyy:  

11.4.2024 15:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki / verkossa


Lisätiedot

Asiakaspalvelu, opetus- ja kasvatusalan koulutukset

050 328 3440

info.koulutukset@edita.fi

Kouluttajat

KM Annukka Kinnunen, suomi toisena kielenä -opettaja ja käsityönopettaja. Annukka on toiminut alakoulun S2-opettajana Helsingissä vuodesta 2007. Hän on kouluttanut peruskoulujen henkilöstöä kielitietoisuudessa ja monikielisten oppilaiden tukemisessa Editan kouluttajana eri puolilla Suomea ja Helsingin kaupungilla jo usean vuoden ajan.

Ninni Lankinen
FM Ninni Lankinen on suomi toisena kielenä -opettaja ja väitöskirjatutkija, jonka tutkimus käsittelee maahanmuuttotaustaisten, monikielisten nuorten koulutusvalintoja peruskoulun jälkeen sekä koulujen monikielisiä ja kielitietoisia työtapoja. Ninni on työskennellyt pitkään ammatillisessa koulutuksessa, mutta hän on myös perehtynyt peruskoulun arkeen pitkillä etnografisilla tutkimusjaksoilla. Ninni on kouluttanut opettajia kielitietoisiin menetelmiin eri koulutusasteilla jo vuodesta 2018.

KM Charlotta Karlsson, virka-apulaisrehtori, luokanopettaja ja erityisopettaja. Lotta työskentelee virka-apulaisrehtorina Myllypuron peruskoulussa. Lotta on toiminut kouluttajana ja Helsingin kaupungin asiantuntijaopettajana osaamisalueenaan kielitietoisuus, monikielisyys sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen. 

Elisa Hurmerinta
KM Elisa Hurmerinta on luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja oppikirjailija. Elisa toimii Sipoossa peruskoulun äidinkielen opettajana sekä ala- että yläluokilla. Hän on kouluttanut opettajia lukutaidon vahvistamisesta ja lukemaan innostamisesta usean vuoden ajan. Lisäksi Elisa on toinen Kirja käteen! -podcastin luojista. Podcast somekanavineen antaa vanhemmille ja opetusalan ammattilaisille keinoja innostaa lapsia lukemisen pariin, sekä esittelee kiinnostavimpia lasten- ja nuortenkirjoja.