Systeemitietoinen toimintakulttuuri 20.3. ja 12.4.2023

20.3.2023 14:30

Koulutus järjestetään verkossa

Koulutuksissa perehdytään systeemitietoiseen toimintakulttuurin merkitykseen pedagogisissa yhteisöissä. Osallistuja saa välineitä muun muassa työn hallintaan, ristiriitojen ratkaisemiseen sekä systeemitietoisen toimintakulttuurin johtamiseen.

 

Koulutussarjaan kuuluu kaksi 1,5 tunnin pituista webinaaria, joista voi ilmoittautua yhteen tai molempiin: 

1. Johdatus systeemitietoiseen toimintakulttuuriin 20.3.2023 klo 14.30-16.00

 

Tavoitteet  

Saat koulutuksesta välineitä omaan työhösi seuraavista aiheista:

 • Miksi tarvitaan systeemitietoisuutta
 • Systeemisyys tiimeissä ja verkostoissa
 • Yhteisohjautuvuudesta apua työn hallintaan ja rajaamiseen
 • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työyhteisön ristiriitojen ratkaisemisessa

 

Hyöty osallistujalle 

 • Auttaa ymmärtämään systeemitietoisuuden merkityksen yhteisöjen toimintakulttuurissa
 • Lisää edellytyksiä yhteistyöhön muiden systeemistä lähestymistapaa käyttävien organisaatioiden kanssa (mm. sote ja perhetyö)
 • Tarjoaa malleja ristiriitojen (mm. pirulliset ongelmat) ratkaisemiseen

 

Kenelle 

Opettajat, asiantuntijat, johtajat ja muut pedagogisissa yhteisöissä työskentelevät

 

2. Systeemitietoisen toimintakulttuurin johtaminen 12.4.2023 klo 14.30-16.00

Tavoitteet  

Saat koulutuksesta välineitä omaan työhösi seuraavista aiheista:

 • Mitä systeemitietoisuudella tarkoitetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhteisöjen toimintakulttuurissa
 • Kuinka johtaa pedagogista yhteisöä kompleksisessa toimintaympäristössä
 • Hyvinvoinnin johtaminen
 • Johtajan, rehtorin ja esihenkilön jaksamisen tukeminen

 

Hyöty osallistujalle 

 • Antaa edellytykset systeemitietoisen ja inklusiivisen toimintakulttuurin johtamiseen
 • Tarjoaa välineitä hyvinvointijohtamiseen ja yhteisöllisen resilienssin kehittämiseen
 • Tuo näkökulmia poikkeustilanteiden ja kriisien johtamiseen

 

Kenelle 

Johtajat, esihenkilöt, rehtorit, johtoryhmät

 

Käytännönläheisissä webinaareissa on mahdollisuus keskustella, kysyä ja tehdä tärkeitä oivalluksia.

Webinaaritunnukset toimitetaan osallistujille lähellä koulutusajankohtaa.

Hinta

Yksi webinaari: 79 euroa + alv 24 %

Molemmat webinaarit: 125 euroa + alv 24 %

 

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on tällä hetkellä suljettu.

Ajankohta

Alkaa:  

20.3.2023 14:30

Päättyy:  

20.3.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Edita

050 328 3440

info.koulutukset@edita.fi

Kouluttajat

tiina-luomanen.jpg (286 KB)

Tiina Luomanen (KM) työskentelee tällä hetkellä Opetushallituksessa opetusneuvoksena, jonka vastuualueeseen kuuluu opetussuunnitelman kehittäminen. Luomasella on luokanopettajan ja erityisopettajan koulutus sekä pitkä kokemus oppilaitosjohtamisen tehtävistä. Hän on ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja työyhteisövalmentaja.

Tiina Luomanen on täydentänyt osaamistaan työ- ja organisaatiopsykologian, henkilöstöjohtamisen ja coachingin opinnoilla. Hän on kokenut pedagogisten yhteisöjen, johtoryhmien ja johtajien kouluttaja.

laura-luomanen-jaakkola.jpg (195 KB)

Laura Luomanen-Jaakkola (KM) on toiminut pitkään opettajana ja kouluttanut opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia digitalisaation ja muuttuvien toimintakulttuurien teemoista. Luomanen-Jaakkolalla on laaja kokemus opetusteknologia-alan yrityksistä kouluttajana sekä operatiivisena ja ammatillisen kehittymisen johtajana.

Laura Luomanen-Jaakkola on tehnyt töitä koulutusviennin parissa useiden kansainvälisten kouluorganisaatioiden kanssa. Hän hyödyntää valmentavia menetelmiä työssään ja työskentelee projektinhallinnan sekä organisaatioiden osaamisen kehittämisen parissa myös opetussektorin ulkopuolella.