Tulevaisuuden opettaja tulevaisuuden koulussa

9.3.2023 13:00

Koulutus järjestetään verkossa

Koulutuksissa perehdytään ajattelumalleihin, jotka tukevat vaikuttavaa ja tehokasta opettamista sekä oppimismotivaation parantamista. Osallistuja saa käytännön työkaluja oman opettajuuden kehittämiseksi ihmislähtöisempään opettamiseen. 

 

Koulutussarjaan muodostuu kahdesta osasta, joista voi ilmoittautua vain ensimmäiseen tai kumpaankin osaan: 

koulutuksen-rakenne.png (45 KB)

Koulutukseen osallistuminen:

 • Osaan 1 voi osallistua joko itsenäisesti tai osana oman työyhteisön tiimiä.
 • Osaan 2 osallistutaan vain tiiminä. Tiimin ihannekoko on 2-5 henkilöä, ja samasta työyhteisöstä voi osallistua useampia tiimejä.
 • Osaan 1 osallistuminen on edellytyksenä osaan 2 ilmoittautumiselle.

 

Osien sisällöt:

Osa 1. Tulevaisuuden aineenopettaja – ihmislähtöisellä opettamisella kestävään opettajuuteen (3h)

Tulevaisuuden aineenopettaja -koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät aineenopetukseen liittyvät ajattelumallit, jotka mahdollistavat vaikuttavan opettamisen. Vahvan perustan päälle esitellään myös konkreettisia käytännön toimia oman opettajuuden kehittämiseksi ihmislähtöisempään opettamiseen, oppilaat ja opiskelijat oppivina ihmisinä huomioivaan tapaan järjestää opetusta.

Tavoitteet
 • tutkimuspohjaisesti lisätä ymmärrystä siitä, miksi nykyinen opetuskulttuuri ja vallitsevat toimintamallit johtavat heikentyneeseen oppimismotivaatioon ja tehottomaan oppimiseen,
 • antaa ajattelumalleja opetuskulttuurin sokeiden pisteiden havaitsemiseksi ja ymmärtämiseksi,
 • auttaa oivaltamaan, miten nykyinen OPS sekä mahdollistaa että pyrkii kannustamaan kohti ihmislähtöisempiä toimintatapoja,
 • lisätä ymmärrystä OPS:n, lakien ja koulujärjestelmän tuomista rajoitteista vaikuttavalle oppimiselle sekä antaa keinoja vaimentaa negatiivista vaikutusta,
 • antaa konkreettisia käytännön esimerkkejä ja malleja, mitä kuitenkin voidaan tehdä jo nyt, jotta
  • noudattaisimme käytännössä enemmän nykyisen OPS:n henkeä,
  • oppiminen olisi mielekkäämpää, motivoivampaa sekä laadukkaampaa oppilaiden ja opiskelijoiden näkökulmasta ja
  • opetustyö olisi mielekkäämpää, palkitsevampaa sekä vähemmän henkisesti kuormittavaa,
 • innostaa kehittämään omaa opettajuuttaan.
Koulutuksen sisältö
 • oppimisen peruselementit ja niiden huomioiminen käytännössä
 • opetuskulttuurin sokeat pisteet
 • OPS:n mahdollisuudet ja rajoitteet
 • konkreettisia käytännön esimerkkejä erilaisista tavoista järjestää opetusta vaikuttavasti
Kohderyhmä

Yläkoulun ja toisen asteen henkilöstö

Koulutukseen osallistuminen: Koulutukseen voi osallistua yksin tai osana oman työyhteisön tiimiä. Tiimin ihannekoko on 2-5 henkilöä, ja samasta työyhteisöstä voi osallistua useampia tiimejä. Koulutus on ennakkovaatimus Tulevaisuuden kouluyhteisö -koulutusosiolle, mutta siihen voi osallistua myös jatkamatta osaan 2.

Vaihtoehtoiset päivämäärät: 

to 9.3.2023 klo 13-16 TAI ti 21.3.2023 klo 9-12

 

Osa 2. Tulevaisuuden kouluyhteisö – inhimillisestä oppimiskäsityksestä kukoistavaan kouluun (3h + 3h + 3h)

Koulutuksessa jalostetaan Tulevaisuuden aineenopettaja -koulutuksessa saatuja ajattelun malleja ja jalkautetaan parhaita käytänteitä osaksi oman tiimin tai oppilaitoksen toimintaa. Tiimit kartoittavat omat vahvuutensa ja kehityskohteet sekä työstävät ja edistävät itselleen tärkeintä kehityskohdetta sekä koulutuspäivien aikana että niiden väleissä.

Koulutus on jatkoa Tulevaisuuden aineenopettaja -koulutukselle, jonka suorittaminen on edellytys tähän koulutukseen osallistumiselle. Koulutukseen osallistutaan osana omasta koulusta muodostettua tiimiä, mikä mahdollistaa jatkuvan vertaistuen sekä koulutuksen aikana että sen jälkeen, kun opittuja asioita viedään käytäntöön. 

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

 • syventää ja jalostaa Tulevaisuuden aineenopettaja -koulutuksessa saatuja ajattelun malleja,
 • hahmottaa tiimin ja oppilaitoksen nykytilanne kattavasti (mitä tehdään jo nyt hyvin ja oikein, mitä pitää muuttaa ja kehittää),
 • auttaa tiimiä priorisoimaan oman koulun näkökulmasta akuutein kehityskohde,
 • luoda näkymä ja visio siitä, mihin suuntaan kehityskohdetta lähdetään kehittämään koulun, tiimin tai yksilöiden tasolla,
 • antaa tiimille yhteistä aikaa ja tiimikohtaista ohjausta oman kehityskohteen työstämiseen,
 • saada vertaispalautetta ja ajatuksia oman kehityskohteen työstämiseen,
 • saada ideoita erilaisista koulun kehittämiskohteista sekä näkymää, miten kehitystyötä viedään konkreettisesti eteenpäin,
 • saada työkaluja ja toimintamalleja oman työyhteisön kommunikaation määrän ja laadun parantamiseen sekä koulutuksessa saatujen oppien ja parhaiden käytänteiden viemiseen koko työyhteisöön.

Koulutuksessa myös luodaan alustava suunnitelma siitä, miten oman työyhteisön kehitystyötä jatketaan koulutuksen jälkeen.

Koulutuksen sisältö
 • inhimillinen oppimiskäsitys - mitä se tarkoittaa?
 • oman tiimin ja oppilaitoksen keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • aikaa, ohjausta ja vertaistukea omaan kehittämiskohteen työstämiseen
 • yli koulu- ja oppilaitosrajojen ulottuva ideoiden, ajatusten ja parhaiden käytänteiden jakaminen
Koulutuksen rakenne ja aikataulu

Koulutus koostuu etäyhteydellä toteutettavista kolmesta 3 h iltapäivätapaamisesta. Tapaamisten välillä tiimit työstävät välitehtävää omassa kouluyhteisössään.

Tapaamisajat:

ti 21.3. klo 13-16

ke 12.4 klo 13-16

to 11.5. klo 13-16

Koulutukseen osallistuminen: Koulutukseen voi osallistua vain osana oman koulun tiimiä. Tiimin ihannekoko on 2-5 henkilöä, ja samasta työyhteisöstä voi osallistua useampia tiimejä. Koulutus on jatkoa Tulevaisuuden aineenopettaja -koulutukselle, jonka suorittaminen on edellytys tähän koulutukseen osallistumiselle.

Koulutuksen kohderyhmä

Yläkoulun ja toisen asteen henkilöstö

Osallistumislinkki toimitetaan osallistujille lähellä koulutusajankohtaa.

Hinta

 • Osa 1 (jompikumpi vaihtoehtoisista ajankohdista): 125 euroa + alv 24% / osallistuja
  • Tarjoushinta 109 euroa + alv 24% / osallistuja voimassa 28.2.2023 asti
 • Molemmat osat (jompikumpi osan 1 webinaareista (3 h) sekä osa 2, 3+3+3 h): 350 euroa + alv 24% / osallistuja
  • Tarjoushinta 299 euroa + alv 24% / osallistuja voimassa 28.2.2023 asti

 

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

 

Koulutukset ovat saatavilla myös tilauskoulutuksena, ja laajuus on räätälöitävissä tilaajan tarpeen mukaan. Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, ole suoraan yhteydessä meihin: info.koulutukset@edita.fi tai p. 050 328 3440.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

9.3.2023 13:00

Päättyy:  

11.5.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Asiakaspalvelu, opetus- ja kasvatusalan koulutukset

050 328 3440

info.koulutukset@edita.fi

Kouluttaja

pekka_peura_pic3.png (2.54 MB)

Pekka Peura

Pekka Peura on opettaja, opettajien täydennyskouluttaja sekä palkittu opetuskäytänteiden ja opetuskulttuurin kehittäjä.

Pekan innovatiivinen tapa luoda uusia toimivia malleja opetukseen ja ennakkoluuloton tapa kertoa niistä ymmärrettävästi on tehnyt hänestä kiitellyn puhujan Suomessa ja ulkomailla.

Tunnustuksina pitkän linjan opetuskäytänteiden ja opetuskulttuurin kehittäjän työstään hänet on palkittu mm. Mensa-palkinnolla 2013, Vuoden LUMA-toimija -palkinnolla 2014 ja Campus Awards -palkinnolla 2015.