Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen yläkoulussa

20.3.2023 14:00

Koulutus järjestetään verkossa

Koulutuskokonaisuus sisältää monipuolisesti teoriaa ja käytännön menetelmiä tunnetaitojen hyödyntämisestä. Osallistuja saa keinoja selvitä hankalistakin hetkistä ja keventää työn kuormitusta.

 

Tunteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme niin kotona, työpaikalla kuin koulussa. Kouluympäristö on täynnä erilaisia tunteita, ja tunteet ovat ratkaisevia koulun tärkeimmän tavoitteen eli oppimisen kannalta. Tunteiden voima on vahva niin oppilaiden motivoinnissa, toimintaan herättelyssä, itse oppimisessa kuin rauhoittumisessakin.

Hyöty osallistujalle

Tunnetaitojen huomioiminen opetuksen arjessa moninkertaistaa ymmärryksesi siitä, mitä oppitunneilla tai erilaisissa kohtaamisissa oikeasti tapahtuu. Tunnetaitojen avulla helpotat omaa työtäsi ja lisäät jaksamistasi.

Kurssin aikana opit, mitä tunnetaidot tarkoittavat ja mitä kaikkea niiden avulla voidaan saavuttaa. Opit tärkeitä menetelmiä, joiden avulla voit käsitellä kouluympäristön ikäviä tunnereaktioita. Opit myös keinoja, joilla lisäät viestiesi vaikuttavuutta ja herätät motivaatiota ja iloa oppilaissa ja muissa ihmisissä. Saat päivittäisiin tilanteisiin käytännön vinkkejä, joiden avulla selviät hankalistakin hetkistä ja kevennät työn kuormitusta.

 

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Yläkoulun opettajille

Koulutuksen rakenne

Koulutus käsittää Opettajan tunnetaidot -verkkokurssin sekä kaksi verkkokurssia täydentävää webinaaria. 

Verkkokurssin kokonaislaajuus on noin kolme tuntia. 

Webinaarien ajankohdat 20.3.2023 klo 14.00-16.00 ja 24.4.2023 klo 14.00-16.00.

Opettajan tunnetaidot-verkkokurssi

Kurssi koostuu 12 moduulista, jotka rakentuvat 10–20 minuutin mittaisista videoista. Videoiden liitteenä on myös harjoituksia, joiden avulla harjoitellaan ja vahvistetaan omia tunnetaitoja.

Moduuleissa 1–11 käydään läpi opetustyön tyypillisiä tilanteita ja niissä ilmeneviä haasteita.

Moduuli 12 on opetus- ja kasvatusalan johtotehtävissä työskenteleville suunnattu lisäosio tunneilmaston johtamisesta.

Moduulit:

Moduuli 1: Mitä tunnetaidot ovat ja miksi ne ovat opetustyössä tärkeitä?
Moduuli 2: Katso käytöksen taakse: Mitä kaikki ihmiset haluavat?
Moduuli 3: Läsnäolon voima: Miten kohtaat haastavat tilanteet?
Moduuli 4: Riittämättömyyden tunne: Miten selviät jatkuvasta hoidettavien asioiden tulvasta?
Moduuli 5: Opettajan oma jaksaminen: Miten palaudut kuormittavasta työpäivästä tai -viikosta?
Moduuli 6: Haastavasti käyttäytyvä oppilas - mikä avuksi?
Moduuli 7: Luokan ilmapiiri: miten lisään rauhallista, luottamuksen tunnelmaa?
Moduuli 8: Vastustavat vanhemmat - keinoja yhteyden luomiseen
Moduuli 9: Myönteinen oppimisilmapiiri: kannustaminen, motivaation ja itsetunnon tukeminen
Moduuli 10: Opettajan omat ajatukset ja tunteet: miten puhut itsellesi?
Moduuli 11: Opettajuus muutoksessa: mitä tunteita vahvistat?
Moduuli 12: Tunneilmapiirin johtaminen

Lisämateriaalit kaikille osallistujille:
Pikavinkki 1: Kun oma pää on kuumentunut - jälkihoito
Pikavinkki 2: Kun tuntuu, että oma mieli on ihan jumissa - pikarentoutuminen
Pikavinkki 3: Pikaohje tunnetaitoihin - tunnetaitokäsi

Kurssin kokonaislaajuus on noin kolme tuntia.

Webinaaritunnukset toimitetaan osallistujille 2 viikkoa ennen ensimmäistä webinaaria.

Verkkokurssia täydentävät webinaarit

Webinaari 1: 20.3. klo 14-00-16.00: Tunnetaitojen opettaminen yläkoulussa 
  • Teoriaa tunnetaitojen opettamisesta, tunnetaidot osana OPSia
  • Käytännön harjoituksia tunnetaitojen opettamisesta
  • Tunnetaitojen opetusmateriaaleihin tutustumista
Webinaari 2: 24.4. klo 14.00-16.00: Tunnetaitojen opettaminen systemaattisesti osana koulun arkea 
  • Tunnetaitojen opettamisen vuosikello
  • Työyhteisön sitouttaminen tunnetaitojen opettamiseen
  • Tunnetaitojen opetusmateriaaleihin tutustumista



Hinta

EDUCA-hinta 165 € + alv 24%/hlö 31.1.2023 saakka. Tämän jälkeen normaalihinta 189 € + alv 24%/hlö.

Hintaan sisältyy verkkokurssi (lisenssi voimassa 31.7.2023 asti) ja kaksi täydentävää webinaaria. 

 

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

 

Tilaa koulutus 

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Anna Heleniukseen, anna.helenius@edita.fi tai p. 040 762 4562

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa, ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

20.3.2023 14:00

Päättyy:  

24.4.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Asiakaspalvelu, opetus- ja kasvatusalan koulutukset

050 328 3440

info.koulutukset@edita.fi

KOULUTTAJAT

Verkkokurssin kouluttajat Anuliisa Lahtinen ja Jarkko Rantanen ovat erikoistuneet voimakkaiden muutosten mahdollistamiseen tunnetaitojen avulla.

Jarkko Rantanen, Human Advisor, PsM, Emergyn perustajaosakas

Työelämän tunnetaitoihin ja organisaatioiden tunneilmaston kehittämiseen erikoistunut Jarkko on psykologi, tietokirjailija ja suosittu valmentaja. Hän on työskennellyt pitkäjänteisesti työelämän tunnetaitojen kehittämisen parissa ja kirjoittanut työelämän tunteista kirjoissaan, artikkeleissaan ja blogeissaan.

 

Anuliisa Lahtinen, Luokanopettaja KM, Verme-mentori, KouluCoach ja tunnetaitovalmentaja

Anuliisa on kokenut luokanopettaja ja yksi Suomen ensimmäisistä työelämän tunnetaitovalmentajista. Oman opetustyön lisäksi hän on kehittänyt, coachannut ja valmentanut kohti tietoisempaa toimintatapaa ja johtajuutta erityisesti opetuksen ja kasvatuksen alalla. Anuliisan sydäntä lähellä ovat tunnetaidot, läsnäolo ja aidot kohtaamiset.

 

Webinaarien kouluttaja

Emilia Leinonen, KM, luokanopettaja, Kankarepuiston peruskoulu (Helsinki)

Emilia on koko työuransa opettanut tunne- ja vuorovaikutustaitoja omana oppiaineenaan sekä kehittänyt niiden systemaattista opetusta omassa työyhteisössään. Hän on ollut mukana luomassa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusohjelmaa sekä sen jalkauttamista työyhteisöön. Lisäksi Emilialla on useamman vuoden kokemus Helsingin kaupungin digitutor-toiminnasta sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä pedagogiikassa