Yhteisopettajuus mahdollisuutena

1.2.2022 13:00

Koulutus järjestetään verkossa

Kohti yhteisöllistä oppimisen, opettamisen ja arvioinnin kulttuuria

Uudistuva lukiokoulutus asettaa uudenlaisia vaatimuksia oppimiselle ja opettajuudelle: yksin tekemisestä siirrytään kohti laaja-alaista yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria.

Yhteisopettajuus mahdollistaa ja tukee uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymistä, nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä ja siten opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Yhteisopettajuuden keinoin tuetaan myös entistä paremmin ja monipuolisemmin opiskelijoiden osallisuutta ja yksilöllisiä tarpeita ja oppimista.

Uudistuvassa lukiossa myös arviointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Syksyllä 2021 voimaan astunut uusi lukion opetussuunnitelma asettaa opiskelijan monipuolisen ja oppimisprosessin aikaisen arvioinnin keskiöön. Arvioinnin monipuolistaminen ja opettajan arviointinäkemyksen kehittäminen edesauttaa oppimista ja auttaa opiskelijaa hahmottamaan paremmin tekemisensä suuntaa ja tarkoitusta. Hyvin toteutetun yhteisopettajuuden ja opettajatiimin vahvan arviointinäkemyksen kautta myös arviointiin saadaan voimaa ja vaikuttavuutta.

Parhaimmillaan yhteisopettajuus on yhdessä oppimista, tekemistä ja jakamista. Se antaa aikaa kehittämiseen ja opiskelijoiden kohtaamiseen sekä tukee työn mielekkyyttä ja siten myös opettajan hyvinvointia ja jaksamista.

 

Koulutusaika ja -paikka

3-osainen webinaarisarja, ajankohdat 1.2., 7.2. ja 17.2.2022 klo 13.00-16.00

 

Kenelle

Lukion opettajille, jotka suunnittelevat tai aloittelevat yhteisopettajuutta. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.

Koulutus sopii myös työyhteisölle, jossa halutaan lisätä yhteisopettajuutta ja opettajien välistä yhteistyötä.

 

Koulutuspäivien sisältö ja rakenne

I osa 1.2. klo 13.00-16.00 / kouluttajana Katri Lehtovaara

  • Yhteisopettajuuden periaatteet ja toimintaa tukevat rakenteet
  • Mitä yhdessä tekeminen ja opettaminen mahdollistavat?
  • Erilaiset yhteisopettajuuden toteutusmallit
  • Pedagogiset menetelmät yhteisopetuksessa

II osa 7.2. klo 13.00-16.00  / kouluttajana Niina Harjunpää

  • Opiskelija-arvioinnin pedagogiset perusteet: Mitä tavoittelemme opiskelijan arvioinnilla? Miksi juuri näitä asioita? Kenen etua arviointi palvelee?
  • Mitä lisäarvoa monipuolinen formatiivinen arviointi tuo mukanaan oppimisprosessiin? Miten yhdessä arvioiminen tukee yksilöllisiä oppimispolkuja?
  • Käytännön esimerkkejä monipuolisesta arvioinnista. Miten yhteisopettajuus tukee laajenevaa arviointinäkemystä?

III osa 17.2. klo 13.00-16.00 / kouluttajana Katri Lehtovaara

  • Opettajan vahvuudet, vuorovaikutus ja luottamus yhteistyön voimavarana
  • Yhteisopettajuuden suunnitteleminen: oman suunnitelman avulla kohti käytännön toteutusta.

 

Hyöty osallistujalle

Koulutuksesta saat valmiudet lähteä toteuttamaan yhteisopettajuutta omassa työssäsi. Saat ymmärryksen yhteisopettajuuden periaatteista, erilaisista toteutustavoista ja toiminnan suunnittelusta. Saat tukea laajan arviointinäkemyksen muodostumiseen ja keinoja tukea oppimisprosessia yhteisen arvioinnin avulla. Tutustut myös erilaisiin työskentely- ja oppimisprosessia ohjaaviin arvioinnin tapoihin. Ymmärrät, miten yhteisopettajuuden avulla tuetaan niin yksilön kuin ryhmän oppimista ja laaja-alaisten taitojen kehittymistä sekä toteutetaan entistä laadukkaampaa opetusta. Koulutuksen aikana suunnitellaan ohjatusti oma koulussa toteutettava yhteisopettajuuskokeilu.

Osallistujat pääsevät kehittämään myös omaa yhteisopettajuuttaan. Yhteisopettajuuden toteuttaminen rakennetaan vahvuuksien, arvostavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuurin päälle. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.

Koulutus voidaan toteuttaa myös koko työyhteisön koulutuksena, kun tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja yhteisopettajuutta koulussa.

 

Hinta

270 euroa + alv 24 % / hlö.

 

Tilaa koulutus

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Heidi Lindholmiin, heidi.lindholm@edita.fi 050 5613517.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 1.2.2022 12:50
270,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

1.2.2022 13:00

Päättyy:  

17.2.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Koulutus järjestetään verkossa


Lisätiedot

Edita koulutukset

050 328 3440

info.koulutukset@edita.fi

katrilehtovaara-2.jpg (165 KB)

Katri Lehtovaara FM on koulutukseltaan aineenopettaja, rehtori, elämäntaidon valmentaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry. Katrilla on pitkä ja laaja kokemus koulumaailmasta yläkoulun ja lukion äidinkielenopettajana sekä pedagogisena apulaisrehtorina. Nykyään Katri toimii kouluttajana, työnohjaajana ja opetusalan konsulttina. 

Katrin työskentelyä ohjaavat ratkaisukeskeisyys, positiivinen psykologia, muotoilun menetelmät sekä innostuksen ja ilon tuominen kehittämiseen ja tekemiseen. Katri on kouluttanut ja ohjannut satoja opettajia ja rehtoreita lukuisissa kouluissa ympäri Suomen, auttanut kouluja kehittämään yhteisöllistä toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä sekä tukenut koulujen laaja-alaisen hyvinvoinnin kehittämistä.

 

niinaharjunpaa2.jpg (1.71 MB)

Niina Harjunpää, FL on verkko- ja etäopetukseen erikoistunut historian ja yhteiskuntaopin lehtori. Niina on opettanut vuodesta 2004 alkaen hybridimallilla videoneuvotteluna sekä erikseen verkossa ja luokkahuoneessa. Niina toimii oman työyhteisönsä eLukio-opinnoista vastaavana ja kouluttaa kollegoita etä- ja verkko-opetuksen teknisiin ja pedagogisiin käytänteisiin useiden vuosien kokemuksella. Niina on toiminut myös alueellisena lukion opettajien tutoropettajana ja uskoo vahvasti siihen, että muutos on myös mahdollisuus.